Hvad er inkontinens?

Inkontinens beskriver en tilstand, hvor der er tendens til ufrivillig vandladning. Det er en hyppig lidelse særligt hos kvinder. Faktisk har hver fjerde kvinde over 30 år symptomerne, mens det forekommer hos hele 40 % af kvinder over 65 år.

Inkontinens kan for kvinder i særdeleshed være enormt intimiderende, og det ses som et tab hos en stor del af de kvindelige patienter. Det er særligt det uhygiejniske aspekt i forbindelse med inkontinens, der er med til at gøre kvinder både skamfulde og generte over lidelsen.

I de værste tilfælde kan inkontinens være så generende, at det smitter af på livskvaliteten, idet man får tendens til at undgå socialt samvær samtidig med, at det kan give selvværdet et alvorligt dyk.

Stress-inkontinens

Der findes tre forskellige former for inkontinens. En af dem er stress-inkontinens, hvilket kan forekomme hos både kvinder, mænd og børn. Det er dog igen mest hyppigt hos kvinderne.

Stress-inkontinens kaldes også anstrengelses-inkontinens, da problemet netop opstår i forbindelse med aktivitet. For nogle kan et simpelt nys, grin eller host udløse lidelsen, mens det for andre opstår i forbindelse med mere fysisk aktivitet som for eksempel løb eller dans.

Der er forskellige årsager til, at man får stress-inkontinens. For nogle opstår lidelsen i forbindelse med graviditet eller efter fødsel, mens det for andre forårsages af overvægt. Der findes tilmed også visse former for medicin, der kan være med til at svække urinrørets lukkefunktion, og dermed medføre stress-inkontinens.

Trang-inkontinens

Den anden form for inkontinens kaldes trang-inkontinens eller urge-inkontinens. Modsat stress-inkontinens er det svært at finde en decideret årsag til, at man lider af trang-inkontinens. I nogle tilfælde kan man dog finde frem til årsager som for eksempel en urinvejsinfektion. Hvis trang-inkontinens forekommer hos ældre, kan det også skyldes sarte slimhinder, som er forårsaget af mangel på det kvindelige kønshormon østrogen.

Det er dog ikke kun årsagerne, der adskiller trang-inkontinens og stress-inkontinens. Det karakteristiske ved at trang-inkontinens er nemlig, at man meget pludseligt mærker en kraftig vandladningstrang. Så kraftig at det kan være svært at nå ud til toilettet. Den pludselige trang til vandladning kan ske op til ti gange i døgnet – altså både i dagtimerne og om natten.

Der findes forskellige former for behandlingsmuligheder mod trang-inkontinens. Man kan blandt andet gøre brug af en bækkenbundstræner. Med en stærkere bækkenbund kan man i mange tilfælde holde på urinen, når den pludselige trang melder sig.

Blandings-inkontinens

Den sidste form for inkontinens kaldes blandings-inkontinens, og er en kombination af både stress-inkontinens og trang-inkontinens. 30 % af de kvinder der døjer med inkontinens, har blandings-inkontinens, og vil altså opleve at have symptomer fra både stress-inkontinens og trang-inkontinens.

I forbindelse med blandings-inkontinens kan man altså have mange forskellige symptomer – nogle mere generende end andre. Man vil derfor også opleve, at der i forbindelse med behandlingen bliver prioriteret, således at de mest generendt symptomer, bliver behandlet først.

Inkontinens hos børn

Selvom inkontinens er mest hyppigt hos voksne, kan det også forekomme hos børn. Hyppigheden er for børnene også størst hos hunkønnet. Faktisk lider op mod 50.000 danske børn af inkontinens af forskellige årsager og med forskellige symptomer.

Inkontinens hos børn kommer som oftest til syne ved 3 års alderen, og kan have forskellige årsager. I nogle tilfælde skyldes det blære umodenhed, mens det i andre tilfælde kan have noget med den mentale modenhed at gøre.

Symptomerne på inkontinens hos børn vil typisk være hyppig og meget stærk vandladningstrang op til syv gange om dagen. Derudover vil man opleve, at barnet har tendens til småtisseri, hvor der ikke kommer meget urin, men til gengæld skal det gøres flere gange.