Mange danskere tror, at inkontinens oftest findes hos ældre mænd og kvinder, men i virkeligheden rammes mange børn også af lidelsen. Uvidenheden får forældre til at droppe lægebesøget, da de ikke ved, at der ligger en decideret sygdom bag deres barns problem med vandladning.

Men det kan betale sig at søge læge. Der findes nemlig en lang række forskellige behandlingsformer, der kan hjælpe børn med inkontinens, og på den måde gøre livet lettere for både forældre og barn. Når et barn har inkontinens, skyldes det, at der sker et såkaldt forstyrret samspil mellem de muskler, som barnet har i blæren.

Derfor har dit barn inkontinens

Som nævnt ovenfor er den primære årsag til inkontinens hos børn, at musklerne i blæren er forstyrret. Normalt skal musklerne i blæren lukke sammen, og det er altså dette samspil mellem blæremusklen og lukkemusklen, der ikke fungerer, når dit barn ikke har kontrol over sin vandladning.

Det forstyrrede samspil opstår, når barnet over en længere periode har følt sig tvunget til at holde på vandet og dermed udskudt toiletbesøget. På den måde forvirres blæremusklen og lukkemusklen, og får sværere ved at samarbejde.

Der er mange forskellige årsager til, at et barn holder sig fremfor at gå på toilettet. Det kan være, at trangen opstår midt i en leg, eller blot når de er optaget af noget andet. Nogle børn holder dog også på vandet fordi, de har oplevet smerter ved vandladning, som kan være forårsaget af for eksempel urinvejsinfektion.

Hold øje med symptomerne

Symptomer på inkontinens hos børn

Symptomerne på inkontinens hos børn er forholdsvis nemme at opdage for dig som forælder. Først og fremmest er det vigtigt, at der holdes øjes med, om barnet oplever smerter ved vandladning. På den måde kan man tage inkontinensen i opløbet, så barnet ikke tvinges til at holde på vandet. Hvis man oplever, at barnet har smerter, når de går på toilettet, bør man derfor søge læge, så urinen kan tjekkes for infektion.

Inkontinens opstår som oftest efter en tør periode. Hvis dit barn førhen har haft kontrol over sin vandladning, men alligevel begynder at dryppe og lække små mængder af urin flere gange om dagen, kan det tyde på inkontinens.

Debuten for inkontinens er ofte omkring 3 års alderen, og forekommer desuden oftest hos piger. Lidelsen kan dog også opstå senere og faktisk har ca. 10% af børn omkring seksårsalderen daginkontinens.

Behandling af inkontinens hos børn

Heldigvis er behandling af inkontinens hos børn forholdsvis enkel. Først og fremmest handler det om at lære barnet om gode toiletvaner. På den måde trænes musklerne i blæren til igen at kunne samarbejde, så lukkefunktionen virker.

Som forældre kan man for eksempel indgå en aftale med barnet, alt efter barnets alder, om at der skal være regelmæssig vandladning – for eksempel hver tredje time. På den måde træner man barnet i gode toiletvaner, så de ikke kommer til at holde på urinen for længe.

En dagbog over toiletvaner kan desuden fungere som et godt værktøj, da man på den måde kan danne sig et overblik over, hvornår barnet går på toilet, og hvornår der opstår ufrivillig vandladning. Det er meget sjældent, at medicin er nødvendigt hos børn. Ofte kan lidelsen altså behandles med gode vaner, når det kommer til toiletbesøg.