Inkontinens forbindes i høj grad med alderdom. Det er sådan set også rigtig nok. Jo ældre du bliver, jo større er sandsynligheden for, at du bliver ramt af inkontinens.

Der er dog mange andre aldersgrupper, der er i risikozonen for at blive ramt af inkontinens. Både yngre mennesker, nybagte mødre samt personer med hjerneskade kan risikere at få inkontinens. Derfor er det også en myte, at det kun er ældre mennesker, der rammes af denne folkesygdom.

Herunder kan du blive endnu klogere på, hvad inkontinens er, og hvem der rammes af inkontinens.

Otte typer inkontinens

Inkontinens er en samlebetegnelse for ufrivillig vandladning og/eller ufrivillig afføring. Inkontinens er et symptom, som rammer både mænd og kvinder i forskellige grader. Der er i alt otte typer inkontinens:

  • Stressinkontinens: Ufrivillig vandladning ved fysisk aktivitet.
  • Tranginkontinens: Pludselig opstået trang til at tisse, som ofte medfører, at man ikke kan nå på toilettet i tide.
  • Blandet inkontinens: En kombination af stressinkontinens og tranginkontinens.
  • Funktionel inkontinens: Her har fysiske eller psykiske sygdomme indflydelse på, om man kan nå på toilettet.
  • Neurologiske blærelidelser: Hjernens kontrol over blæren er mindsket eller forsvundet grundet beskadigede nervebaner i hjernen efter eksempelvis en blodprop eller en blødning i hjernen, hvilket resulterer i, at man ikke mærker, når blæren er tom eller fuld.
  • Efterdryp: Efterdryp opstår, når urinrester samler sig i urinrøret, som først tømmes, efter man har rejst sig fra toilettet.
  • Overløbsinkontinens: Ufrivillig vandladning i forbindelse med en overfyldt blære, hvor blæren er blevet for stor og slap, og man har holdt sig for længe.
  • Fækal inkontinens: Ufrivillig afføring i forbindelse med en slap bækkenbund eller nerveskader i hjernen.

Af disse otte typer inkontinens er stressinkontinens og tranginkontinens samt blandingen af disse to, de typer af inkontinens, der hyppigst forekommer.

inkontinens-hos-forskellige-personer

Hvem rammes af inkontinens

Årsagen til inkontinens kan blandt andet skyldes svækkede bækkenbundsmuskler, overvægt, fødselsskader, sukkersyge og neurologiske sygdomme. Det er derfor ikke kun ældre, der risikerer at blive inkontinente.  Gravide, nybagte mødre samt personer, som har haft en hjerneblødning/blodprop i hjernen er i risikozonen for at få inkontinens.

Børn kan også risikere at få inkontinens. Her skelner man mellem daginkontinens og natinkontinens. Årsagen til daginkontinens hos børn kan skyldes forstoppelse, mens årsagen til natinkontinens kan skyldes en høj urinproduktion om natten, en lille blærekapacitet eller en kombination af disse.

Symptomerne på inkontinens er som ofte ufrivillig og uventet vandladning eller afføring. Lækagen kan være små dryp til en hel vandladning og afhænger af graden, samt hvilken inkontinenstype, man har.

Et spørgsmål om hygiejne

Mange der lider af inkontinens bliver i høj grad påvirket i deres dagligdag af inkontinensen. De begrænses i deres daglige rutiner og i deres sociale liv, og mange føler sig flove over at have inkontinens, fordi de ikke føler sig ordentligt rene.

Gælder dette også for dig, kan det være rart at vide, at der findes en lang række af produkter på markedet til personer med inkontinens. Nogle af disse produkter finder du blandt andet hos det populære mærke Tena, der producerer inkontinensprodukter til både mænd og kvinder.

Inkontinensprodukterne fra Tena hjælper dig med at holde dig tør og ren igennem hele dagen, så du ikke behøver at føle dig begrænset eller nervøs for lugtgener og ubehag.